Mühendislik Fakültesi

PROF.DR. ALİ TOR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

E-posta : ator@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Hastane Atıksularında Farmasötik Bileşiklerin Araştırılması ve Ekotoksikolojik Risk Değerlendirmesi
Tamamlandı
Aktif
2. Doğal bir maddeden aktive edilmiş karbon hazırlanması karakterizasyonu ve adsorpsiyonda kullanılabilirliğinin araştırılması
Doğal bir maddeden aktive edilmiş karbon hazırlanması karakterizasyonu ve adsorpsiyonda kullanılabilirliğinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
3. Kırmızı çamur polisülfon kompozit kapsülün hazırlanması karakterizasyonu ve sulardaki florürü giderme potansiyelinin araştırılması
Kırmızı çamur polisülfon kompozit kapsülün hazırlanması karakterizasyonu ve sulardaki florürü giderme potansiyelinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
4. Enhanced chitin based biosorbents for drinking water purification
ChitoClean Proje No 315087
Tamamlandı
Aktif
5. Arıtılmamış atıksular ile uzun zamandır sulanan zirai alanlardaki kirliliğin araştırılması
Arıtılmamış atıksular ile uzun zamandır sulanan zirai alanlardaki kirliliğin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
6. Analytical investigation and method development for the rehabilitation of old refuse tips in Konya Turkey
Analytical investigation and method development for the rehabilitation of old refuse tips in Konya Turkey
Tamamlandı
Aktif
7. Development of a pollution monitoring and control system for sewerage of Konya TURKEY
Development of a pollution monitoring and control system for sewerage of Konya TURKEY
Tamamlandı
Aktif
8. Sütteki organohalojenli bileşik kalıntılarının tespiti için metot optimizasyonu ve Konya bölgesindeki sütlerin kontaminasyonunun izlenmesi
Sütteki organohalojenli bileşik kalıntılarının tespiti için metot optimizasyonu ve Konya bölgesindeki sütlerin kontaminasyonunun izlenmesi
Tamamlandı
Aktif
9. Eleme ve havalandırma işleminin atık stabilizasyonuna etkisinin araştırılması
Eleme ve havalandırma işleminin atık stabilizasyonuna etkisinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
10. Konya kenti kanalizasyonunda kirletici potansiyelinin belirlenmesi
Konya kenti kanalizasyonunda kirletici potansiyelinin belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
11. Atıksu arıtma çamurlarının ekotoksikolojik ve organik kirleticiler PAH PCB açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
Atıksu arıtma çamurlarının ekotoksikolojik ve organik kirleticiler PAH PCB açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
12. Havada PAH ların ve PCB lerin belirlenmesi ve Konya da izlenmesi
Havada PAH ların ve PCB lerin belirlenmesi ve Konya da izlenmesi
Tamamlandı
Aktif
13. Aktive Edilmiş Kompozit Membranların İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi
Aktive Edilmiş Kompozit Membranların İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
14. Sudaki Bor Krom VI ve Krom III ün Membranlar Kullanılarak Uzaklaştırılması
Sudaki Bor Krom VI ve Krom III ün Membranlar Kullanılarak Uzaklaştırılması
Tamamlandı
Aktif
15. Ters Ozmoz ile Sulu Çözeltiden Bor Uzaklaştırılması
Ters Ozmoz ile Sulu Çözeltiden Bor Uzaklaştırılması
Tamamlandı
Aktif
16. Membran Prosesleri Kullanılarak İçme Sularından Arseniğin Giderilmesi
Membran Prosesleri Kullanılarak İçme Sularından Arseniğin Giderilmesi
Tamamlandı
Aktif
17. Su Ortamındaki Cr VI nın Cyanex 923 İçeren Polisülfon Mikrokapsüller İle Giderimi
Su Ortamındaki Cr VI nın Cyanex 923 İçeren Polisülfon Mikrokapsüller İle Giderimi
Tamamlandı
Aktif
18. Atıksu arıtma çamurlarının organoklorlu pestisitler ve ağır metaller açısından incelenmesi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Atıksu arıtma çamurlarının organoklorlu pestisitler ve ağır metaller açısından incelenmesi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
19. Su örneklerindeki Poliklorlu Bifenillerin PCBs ve Organoklorlu Pestisitlerin OCPs ultrasonik destekli emülsiyon mikroekstraksiyonu
Su örneklerindeki Poliklorlu Bifenillerin PCBs ve Organoklorlu Pestisitlerin OCPs ultrasonik destekli emülsiyon mikroekstraksiyonu
Tamamlandı
Aktif