Mühendislik Fakültesi

PROF.DR. ALİ TOR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

E-posta : ator@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Elektrodiyaliz yöntemiyle sulardan florürün giderilmesi
ERDEM ERGÜN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
2. Kırmızı çamurun granülleştirilmesi ve sudaki florürün gideriminde kullanılması
NADİDE DANAOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
3. Cyanex 923 immobilize edilmiş sol jel silika ile sulardaki Cr(VI)'nın giderilmesi
ÖZLEM TEKELİOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
4. Cyanex-923 immobilize edilmiş poliester fiber ile sulu çözeltilerdeki Cr6+' nın giderilmesi
AYSE KARADEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2016
5. Konya ili Selçuklu ilçesindeki eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi
ZİYA AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
6. Cyanex-921 ile polimerik kapsüllerin aktive edilmesi ve sucul ortamdaki Cr(VI) gideriminde kullanılması
HASAN GÜNAY
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020
7. Konya kenti atıksu arıtma tesisinde bazı ağır metallerin gideriminin incelenmesi
İSA GÜL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
8. Şilempeden karbon esaslı malzemelerin hazırlanması ve sudaki bazı organik-inorganik kirleticilerin giderimi için kullanılması
ÖMER KAZAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2019