Mühendislik Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FATMA KUNT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

E-posta : fkunt@erbakan.edu.tr
Projeler
1. EĞITIM KURUMLARINDA İÇ ORTAM HAVA KALITESI VE SAĞLIK RISKI
EĞITIM KURUMLARINDA İÇ ORTAM HAVA KALITESI VE SAĞLIK RISKI
Tamamlandı
Aktif
2. Eğitim kurumları iç ortam tozlarında ağır metal konsantrasyonlarının incelenmesi ve risk değerlendirmesi
Eğitim kurumları iç ortam tozlarında ağır metal konsantrasyonlarının incelenmesi ve risk değerlendirmesi
Tamamlandı
Aktif
3. Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı ve Açık alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı ve Açık alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
5. Senar Aydın Mehmet Emin Aydın Fatma Kunt Fatma Bedük Arzu Tekinay Havva Kılıç NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE NO 162019002 PROJE ADI ÇEVRE MIKROBIYOLOJISI LABORATUVAR PROJESI ALTYAPI
ÇEVRE MIKROBIYOLOJISI LABORATUVAR PROJESI ALTYAPI
Tamamlandı
Aktif
7. Kentsel Atıksuların İklim Koşullarında Ardışık Anaerobik aerobik Proseslerle Arıtımı Niğde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi BAP No FEB
Tamamlandı
Aktif
8. Aksaray Bölgesi Su Kaynaklarında Pestisit Kirliliği ve Pestisitlerin Biyolojik Olarak Parçalanabilirliği DPT İleri Araştırma Projesi No 2006K120880 1 Haziran 2006 Haziran2009
Tamamlandı
Aktif
9. Konya da Hava Kirliliği Ön Değerlendirme Çalışmalarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi Selçuk bilimsel Araştırma Projeleri Birimi BAP No 10401028
Tamamlandı
Aktif
10. Hava Kirliliğinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Modellenmesi ve Tahmini
Tamamlandı
Aktif
11. Bulanık Mantık Ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri Kullanılarak Konya İl Merkezi Hava Kirliliği Modellenmesi
Tamamlandı
Aktif
12. Endüstriyel Atıksulardan Biyokatalitık Olarak Kalsiyum Giderimi
Işık Mustafa Proje yürütücüsü Kunt Fatma Proje Araştırıcısı Endüstriyel Atıksulardan Biyokatalitık Olarak Kalsiyum Giderimi TÜBİTAK Kariyer Projesi No ÇAYDAG 105Y262 Mayıs 2006 Mayıs 2010
Tamamlandı
Aktif