Mühendislik Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ FATMA KUNT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

E-posta : fkunt@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Konya İli Trafik Kaynaklı Partikül Madde Miktarı ve Gürültü Seviyelerinin Belirlenmesi
HALİME NUR KAZAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
2. Eğıtım kurumlarında iç ortam hava kalıtesı ve sağlık rıskı
EBRU ÇELİKKANAT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
3. Eğitim kurumları iç ortam tozlarında ağır metal konsantrasyonlarının incelenmesi ve risk değerlendirilmesi
ELİF SARI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
4. Organize Sanayi Bölgesi dış ortam PM10 konsantrasyonunun coğrafi bilgi sistemi ile değerlendirilmesi
ŞÜKRAN ERDOĞAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
5. Geri dönüşebilir atıkların kontrolü ve sıfır atık projesi uygulamaları: Necmettin Erbakan Üniversitesi örneği
MEHMET YILDIRIM GÜNDÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
6. Konya İli'nde Hava Kirliliğine Etki Eden Faktörlerin Mekânsal Analizi
OĞUZ UĞURLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021