Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
23.06.2020

Staj Duyurusu

Ülkemizin de içinde bulunduğu Pandemi süreci göz önünde bulundurularak, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 2020-2021
Akademik Yılı Öğretim Planında da belirtildiği üzere; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için geçerli olmak üzere, SBP407 Planlama Yaz Stajı-2, 15 işgünü olarak yapılabilecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı