Mühendislik Fakültesi
23.06.2020

Staj Duyurusu

Ülkemizin de içinde bulunduğu Pandemi süreci göz önünde bulundurularak, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 2020-2021
Akademik Yılı Öğretim Planında da belirtildiği üzere; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için geçerli olmak üzere, SBP407 Planlama Yaz Stajı-2, 15 işgünü olarak yapılabilecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı