Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. HÜRKAN KERİMOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : hkerimoglu@erbakan.edu.tr
Projeler
1. İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Kornea Sinir Yapısı ve İşlevi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tek taraflı yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu tanısı ile takip edilen ve en az 3 defa intravitreal ranibizumab enjeksiyonu yapılmış olan olgularda kornea duyarlılığı kontakt korneal estezyometre ile değerlendirilmiş, korneal sinir lifleri konfokal mikroskopi ile analiz edilmiş ve sonuçlar olguların enjeksiyon yapılmayan diğer gözlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Tamamlandı
Aktif
2. YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU İLE İLİŞKİLİ BAŞLICA GEN POLİMORFİZMLERİNİN TOPLUMUMUZDA İNCELENMESİ
Devam Ediyor
Aktif