Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KISMET ESRA NURULLAHOĞLU ATALIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

E-posta : enurullahoglu@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Tavşan ve kobay aortasında alfa adrenerjik reseptör agonist ve antagonistlerine verilen cevapların yaş ve temperatür ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
2. Dana kardiyak Veninde rosuvastatine verilen cevaplara Rho/Rho kinaz yolağının rolü
Tamamlandı
Aktif
3. Dana Kardiyak Veninde Kalsiyum Kanal Blokörlerine Verilen Cevaplara Soğutmanın Etkisi
Tamamlandı
Aktif
4. Sisplatin alan sıçanlarda öğrenme ve bellek üzerine kurkumin takviyesinin etkisi
Tamamlandı
Aktif
5. Dana Kardiyak Veninde Temperatüre Bağlı Cevaplarda Fosfodiesteraz aktivitesinin ve RhoA Rhokinaz Yolağının Rolü
Dana Kardiyak Veninde Temperatüre Bağlı Cevaplarda Fosfodiesteraz aktivitesinin ve RhoA Rhokinaz Yolağının Rolü
Tamamlandı
Aktif
6. İzole dana kardiyak veninde ısıtma esnasında kasıcı ajanlara verilen cevaplara kalsiyum sodyum ve potasyum kanallarının rolü
Tamamlandı
Aktif
7. İnsan umbilikal arterinde soğutma esnasında diazoksid izoproterenol ve magnezyum a bağlı gevşeme cevaplarına nitrik oksid in rolü
Tamamlandı
Aktif
8. Dana kardiyak veninde soğutma esnasında kasıcı ajanlara verilen cevaplara kalsiyumun rolü
Tamamlandı
Aktif
10. Anksiyete Oluşturulan sıçanlarda Yaşın Öğrenme ve Hafızaya Etkisi Cinsiyetin Rolü
Tamamlandı
Aktif