Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. HALİL ZEKİ TONBUL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ztonbul@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının koroner arter kalsifikasyonu yönünden karşılaştırılması
Diyaliz hastalarında koroner arter kalsifikasyonu ve inflamasyon ilişkisi
Tamamlandı
Aktif