Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ATİLLA EROL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : aerol@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Sevofluranın insan safen veni üzerine direkt vasküler etkileri ve etki mekanizmaları
FEYZA ÖLÇER
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2005
2. Sezaryen sonrası ağrı kontrolünde ?Epidural Katater? ya da ?Elastometrik Pompa Sistemi? ile uygulanan levobupivakain etkinliklerinin karşılaştırılması
MELAHAT KEÇECİOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
3. İnguinal herni ameliyatlarında postoperatif ağrıyı azaltmak için ultrason eşliğinde yapılan transversus abdominis plane bloğu ile yara yerine uygulanan lokal infiltrasyon analjezi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması
BARIŞ ŞİMŞEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
4. Bronkoalveolar lavaj sıvısındaki nötrofillerin kemotaktik fonksiyonları üzerine sevofluran, desfluran ve propofolün etkileri
CEVDET ACAT
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2007
5. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) yapılacak hastalarda sedasyon amaçlı uygulanan ketofol (propofol-ketamin) ile propofol-remifentanil infüzyonlarının intraoperatif hemodinami ve postoperatif kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisinin karşılaştırılması
SELÇUK KÖKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
6. Laringeal maske airway (LMA) çıkarma zamanına karar vermede ultrasonografik ve konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılması
AHMET HİLMİ GÜNÜÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
7. Zor havayolu tahmininde ve diğer zor havayolu belirleyicileri ile korelasyonda STOP-BANG anketinin kullanımı
AYŞEGÜL BİLGE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019
8. Adequacy of anesthesıa monitörizasyonu eşliğinde menstruel siklus fazlarının anestezi derinliği üzerine etkisi
MERVE YUSİFOV
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021