Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET BURHAN OFLAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : mboflaz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Çocuklarda miyokarditin teşhis, klinik seyir ve prognozunda ventriküler repolarizasyon heterojenite değişikliklerinin değerlendirilmesi
VESİLE BETÜL AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
2. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda kardiyovasküler fonksiyonların değerlendirilmesi
FATMA SARGIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
3. İdrar inkontinanslı hastalarda kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesi
SİBEL BURÇAK ŞAHİN UYAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
4. Pediatrik yaş grubunda elektrokardiyogram ile üç boyutlu kardiyak elektriksel aks değerlendirilmesi
ÜMİT GÜLTEKİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
5. Hipertansiyon tanılı pediatrik hastalarda fragmente QRS incelemesi
MUSTAFA FATİH ÇİÇEKCİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020