Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MEHMET DADACI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : mdadaci@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Mandibula kondil kırıklarında açık ve kapalı redüksiyon tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
LORENC JASHARLLARİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
2. Sıçanlarda vaskülerize tuba uterina tubuler flebinin periferik sinir sistemi rejenerasyonlarında etkinliğinin değerlendirilmesi
MEHMET EMİN CEM YILDIRIM
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019