Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET AK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : mak@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Olanzapine bağlı kilo alımı ve metabolik değişikliklerde santral ve periferik nöropeptidlerin rolü
NAZİLE ARPACI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
2. Essitaloprama bağlı kilo alımı ve metabolik değişikliklerde santral ve periferik nöropeptitlerin rolü
MEHMET YILDIRIM YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019
3. DENEYSEL DEPRESYON OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN TEDAVİNİN HİPOKAMPUS VE HİPOTALAMUS ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİ ÜZERINE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
MUSTAFA KARAAĞAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021