Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET TUĞRUL YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : mtugrulyilmaz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
3. Glandulae suprarenales (Adrenal bezler)'in çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile morfometrik analizi
DÖNDÜ AKIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
4. Alzheımerlı hastaların mr görüntülerinde corpus callosum'un morfometrik olarak incelenmesi
DUYGU AKIN SAYGIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora
2016
5. Cavitas glenoidalis'in multidedektör BT ile morfometrik analizi
ALİ KELEŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
6. Obez ve obez olmayan bireylerde diasu baropodometre cihazı ile ayak taban basınç değerlerinin karşılaştırılması
ZİYA YILDIZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019