Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET ÖZKAĞNICI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : aozkagnici@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Ekstraoküler göz tümörlerinde FISH yöntemi ile anöploidi sıklığının araştırılması
Ekstraoküler göz tümörlerinde FISH yöntemi ile anöploidi sıklığının araştırılması
Tamamlandı
Aktif