YAYINLAR

Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mevlana ve İslam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Medıcal and Aromatıc Plants
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Filistin Meselesi ve Türkiye
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı