Kamus-ı Teşrih

1923 basımı olan Kamus-u Teşrih, Osmanlı Türkçesi ile Anatomiye ilişkin terimleri anlatmaya yöneliktir. Diğer alanlara analık eden Anatominin hekimler ve hekim adaylarınca daha iyi anlaşılması çabasının açık biçimde görüldüğü eser, uluslararası normlarda bilim dünyasının kabulleri ile ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde oluşturan terminoloji birliğine esas teşkil eden ilk Türkçe sözlüktür.


Kitap Adı : Kamus-ı Teşrih
ISBN : 978-605-4988-36-5
Yazar :
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20x25,5
Sayfa Sayısı : 134
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medıcal and Aromatıc Plants
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kurumlarda Değerler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Yöresel Çorba Tarifleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mevlana ve İslam
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
The Rise Of Populism
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Filistin Meselesi ve Türkiye
Konya Turizm Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı