Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü

Prof. Dr. Nuran Koyuncu, Arş. Gör. Yasin Yılmaz

Bu kitap, özgün olan giriş kısmı haricinde çeşitli dergilerde daha önce yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır. Bu makalelerin Osmanlı hukuk düşüncesinin dönüşümü çerçevesinde ele alınabileceğini düşünerek böyle bir derleme hazırlamaya karar verdik. Şüphesiz Osmanlı hukuk düşüncesi ve hukuk felsefesi alanında daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. Bilhassa son dönemdeki hukuk yazınının yeterince ele alınmadığı ortadadır. İslam hukukunun kanun hukukuna doğru evrildiği Osmanlı tecrübesinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek Tanzimat döneminde hukukçuların veya hukuki meselelerde fikri bir çabası olan aydınların ortaya koydukları birikim adeta üzerinde uyuduğumuz bir hazinedir.  


Kitap Adı : Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ISBN : 978-605-4988-67-9
Yazar : Prof. Dr. Nuran Koyuncu, Arş. Gör. Yasin Yılmaz
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 17
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selefilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Karamanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Filistin Meselesi ve Türkiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler