Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"

Prof. Dr. Erdal Baykan, Dr. Fatih Kaleci

Bilindiği Üzere genelde Konya özelde ise Meram dünya ve Türk kültürüne katkıda bulunan pek çok bilgeye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan birisi de İslam ve Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış, başta Anadolu olmak üzere hemen bütün Müslüman coğrafyayı etkilemiş, Müslümanların hayata ve varlığa bakışına yön vermiş olan büyük sufi ve düşünür Sadreddin Konevî’dir.

XII.-XIII. yüzyılda Konya’da yaşamış ve geride büyük bir ilim ve kültür mirası bırakmış olan Sadreddin-i Konevî, Ekberî-Konevî Geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu özelliğiyle tasavvufi yorum içerisinde bulunanlar kadar, metafizik sahaya ilgi duyan, varlık, varoluş, insan, insan-ı kâmil, insan-Allah ilişkisi ve benzeri temel konulan araştırmak isteyenler için de vazgeçilmezdir. Dahası Konevî’nin düşünceleri İslam Düşünce geleneğinin hemen her mektebi için önemini korumaya devam etmekle birlikte çağdaş mistik ve metafizik çalışmalar için de önemli bir kaynaktır.

Bu sempozyumda genel olarak büyük bilge Sadreddin Konevi’nin engin bakış açısından istifade ile Tasavvuf, Felsefe ve Din, Akıl ve İnanç, Felsefenin ve Dinin Gerekliliği, Din ve Özgür Düşünce, İslam ve maneviyat, İslam’ın rahmet ve barış oluşunun yorumu olarak Tasavvufi yorum, tartışılmaya çalışılarak ilim ehlinin dikkatlerini büyük bilgeye yöneltmek hedeflenmiştir. 19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen sempozyumdaki bildirilerin düzenlenerek değerli okuyucularımıza görüşüne sunulmuştur.


Kitap Adı : Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ISBN : 978-605-4988-43-3
Yazar : Prof. Dr. Erdal Baykan, Dr. Fatih Kaleci
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Konya Turizm Rehberi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selefilik
Kurumlarda Değerler
Konya Mutfak Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Filistin Meselesi ve Türkiye
Karamanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Şehir ve Âlimleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mevlana ve İslam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
A Political History of the MARONITE COMMUNITY