Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları

Doç. Dr. Murat AK

İslam düşüncesi külli perspektif sahibi klasik yöntemlerle, faydayı ve işlevselliği önceleyen çağdaş yöntemler arasında sıkışmış durumdadır. İlahiyat eğitimi alanında meseleye bakıldığında gerek müfredat gerekse dini algı bakımından pek çok sorunun olduğu görülmektedir. İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek, farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları" konulu toplantı yapılmıştır. Bu kitap toplantı konularının derlemesiyle ortaya çıkmıştır.


Kitap Adı : Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ISBN : 978-605-4988-08-2
Yazar : Doç. Dr. Murat AK
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 80 gr Ayvori
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 325
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Turizm Rehberi
Filistin Meselesi ve Türkiye
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medıcal and Aromatıc Plants
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Mutfak Kültürü
Kurumlarda Değerler
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım