Sosyal Yaşam ve Kadın

Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK

Kadın, bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsurdur. Kadın gerek ailede gerekse sosyal yaşam içerisinde her koşulda yapıcı, toplumsal hayatı düzenleyen önemli bir faktördür. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasında hep birlikte imkan sağlamak zorundayız. Bu kitapta kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerilerinin kadın haklarının etkili politika üretilmesinde öncülük etmesi düşünülmektedir.


Kitap Adı : Sosyal Yaşam ve Kadın
ISBN : 978-605-4988-09-9
Yazar : Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 663
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Medıcal and Aromatıc Plants
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
Karamanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mevlana ve İslam
Konya Turizm Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Filistin Meselesi ve Türkiye
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda