Mevlana ve İslam

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin (604/1207-672/1273) görüşleri ve öğretileri, yaşadığı ve sonraki dönemlerde ne kadar önemli ve geçerli ise bugünün insanlığı için de o kadar önemli ve geçerlidir. Bu kitapta Mevlana'nın Tevhid anlayışı ve yorumu, insan ve alem ilişkisi konusundaki görüşleri, tasavvufi düşüncesinin temel özellikleri, Mevlana'nın Şems'le zirveye ulaşan İlahi aşk tecrübesi, Hz. Peygamber'in Sünnet ve Hadisine bakışı, bir takım kelami ve felsefi konulardaki tartışmaları, ahlaki erdemlere getirdiği açıklamalar ve Mevlana'nın bir alim olarak topluma ve sosyal hayata katkısı ve etkisi incelenmiştir. 


Kitap Adı : Mevlana ve İslam
ISBN : 978-605-1988-17-4
Yazar : Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr Ayvori
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 19,5 cm x 13 cm
Sayfa Sayısı : 360
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Ramazanoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Karamanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Filistin Meselesi ve Türkiye
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
The Rise Of Populism
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları