Kurumlarda Değerler

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Bülent Dilmaç

Bu kitapta sosyal yapının en önemli bileşenlerinden biri olan değerler, yine toplumsallığın bir sonucu olan kurumlar bağlamında ele alınmıştır. Kitabın yazılmasına bir eğitim kurumunun öncülük etmesi, farklı boyutlarda ve değişik kurumsal düzeylerde kitabın değerleri ele alması önemlidir. Değişik üniversite, kurum ve düzeyden akademisyenin/eğitimcinin katkı verdiği bu kitapta konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Her bir konu başlığından birer kitap yazılabilecek olan değerler konusuna dikkat çekmeyi sağlaması umuduyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Kurumlarda Değerler
ISBN : 978-605-4988-35-8
Yazar : Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Bülent Dilmaç
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 254
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selefilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Filistin Meselesi ve Türkiye
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
Şehir ve Âlimleri