MERKEZİMİZİN AMACI

Merkezin amacı; helal ve sağlıklı gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, helal ve sağlıklı gıda sanayisi ve tarımı alanındaki problemleri tespit ederek çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir

 

 

Birçok bilim dalında olduğu gibi helal ve sağlıklı gıda araştırmaları insanı merkeze almaktadır. Temiz ve sağlıklı yaşama isteği, zararlara karşı kendini koruma bilinci, insanda mevcut fıtrî bir duygudur. Bununla birlikte sağlıklı yaşam koşullarına sahip olma ve beslenme temel bir insan hakkı ve ihtiyacıdır. Nitekim bu hak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde (md. 25.1) ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda (md. 172) yer almıştır. Helal yaşam ise inanç hak ve özgürlüğünün bir parçasıdır. Her bir inanç sahibinin inancının gereğine göre beslenme ve hizmet alma hakkı vardır.

Günümüzde gıda ve hizmet sektörleri inanılmaz derecede büyümüş, çeşitlenmiş ve uluslararası boyut kazanmıştır. Hammaddeden katkı maddelerine kadar binlerce ürün gıda üretiminde kullanılırken; turizmden ulaşıma, kozmetikten enerjiye birçok yeni hizmet ve tüketim alanları ortaya çıkmıştır. Bütün bu alanların sağlık açısından olduğu gibi, İslami açıdan da değerlendirilmesi bir zorunluluk halini almıştır.

Helal ve sağlıklı yaşam konusu hem bilimsel hem de kültürel açıdan güncelliğini korumaktadır. Bunun içerisinde yer alan helal ve sağlıklı gıda meselesi ise en geniş ve en önemli kısmını teşkil eder. İnterdisipliner çalışmayı da gerekli kılan bu alan, tıpçılar, kimyacılar, gıdacılar ve ilahiyatçıların ortak bir çalışma sahasıdır. Nitekim bu disiplinlerin birbiriyle uyum içerisinde yer alması ve ortak paydalarda birleşmeleri, alan bilgilerini birbirleriyle harmanlamaları sayesinde karşılaşılan problemlere daha etkin çözümler bulunabilir.