Mevlana ve İslam

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin (604/1207-672/1273) görüşleri ve öğretileri, yaşadığı ve sonraki dönemlerde ne kadar önemli ve geçerli ise bugünün insanlığı için de o kadar önemli ve geçerlidir. Her şeyden önce Mevlânâ, kökleri vahye dayanan ve tarih boyunca hem doğudan hem de batıdan akan ilim ve hikmet kanallarıyla beslenip gelişen İslam medeniyetinin zengin kültür havzası içinde yetişmiş bir âlim, arif ve şairdir. Hayatının en verimli kısmını geçirdiği, Selçuklu devletinin başkenti Konya, bu medeniyetin en önemli ilim, hikmet ve irfan merkezlerinden biri olarak tarihe damgasını vurmuştur. Hem İslam dünyasında hem de Batıda Mevlana'nın eserleri okunmakta ve üzerine bilimsel araştırmalar ve tezler yapılmaktadır. Bugüne kadar Mevlana ve Mevlevilik üzerine bir çok kitap yazıldı ve halen de yazılmaktadır. Biz burada, bu yazılanlara bir katkı mahiyetinde, fakat onlardan biraz farklı bir yaklaşımla, özellikle Mevlana'nın İslam'ın kaynaklarına, Kur'an'a ve Hadise bakışını ve İslami disiplinler açısından getirdiği yorumları inceleyen ve tartışan makaleleri, sahanın uzmanlarından temin ederek toplamaya çalıştık. Bu kitapta Mevlana'nın Tevhid anlayışı ve yorumu, insan ve alem ilişkisi konusundaki görüşleri, tasavvufi düşüncesinin temel özellikleri, Mevlana'nın Şems'le zirveye ulaşan İlahi aşk tecrübesi, Hz. Peygamber'in Sünnet ve Hadisine bakışı, bir takım kelami ve felsefi konulardaki tartışmaları, ahlaki erdemlere getirdiği açıklamalar ve Mevlana'nın bir alim olarak topluma ve sosyal hayata katkısı ve etkisi incelenmiştir. Ayrıca Mevlana'nın günümüzde yaşayan 21. göbekten torunu tarafından kaleme alınan ve Mevlana'nın hayatını ve şahsiyetisini ayrıntılı anlatan bir makale de yer almaktadır. 


Kitap Adı : Mevlana ve İslam
ISBN : 978-605-1988-17-4
Yazar :
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr Ayvori
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 19,5 cm x 13 cm
Sayfa Sayısı : 360
Cilt Sayısı : 1