Koronavirüs Komitesi
03.04.2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Dondurma İşlemleri Hakkında;

2019-2020 Kayıt Dondurma Başvuruları;

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve kayıt yenileme sürecinin sona ermesi,  dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak,  31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği;

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere;

1-Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar  döneminde  kayıtları  dondurulacaktır. Kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmayacaktır.

2-Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin kayıt dondurma başvuruları tez  danışmanının  görüşü  alınması  kaydıyla  üniversite  yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

3-Tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

4-Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak olup, söz konusu öğrenciler erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanabileceklerdir.

Kayıt dondurma başvurunuzu Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan;

*Başvuru İşlemleri;

*Kayıt Dondurma Başvuru sekmesinden ilgili birimlere gönderebilir, başvuru sonucunu da aynı ekrandan takip edebilirsiniz.