Koronavirüs Komitesi
07.04.2020

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25376 sayılı yazısına istinaden öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydı ile; Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde yürütülmekte olan öğretmenlik uygulaması dersine ait teorik kısmın uygulama dosyasının ders, ödev vb. etkinliklerle uzaktan eğitim yolu ile tamamlanmasına,

2- Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde yürütülmekte olan öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama kısmının 13 Mart 2020 tarihine kadar uygulama okullarında yapılmış olan etkinlikler üzerinden değerlendirilmesine karar verilmiştir.