TR | EN

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve kayıt yenileme sürecinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği lisansüstü eğitim süreçleri ile ilgili, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Lisansüstü dersler Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) üzerinden uzaktan eğitimle sürdürülecektir.

 2. Dönem sonu lisansüstü ders sınavları ile ilgili bilgilendirme (sınavların yapılma şekli ve sınav takvimi) küresel salgının gelişim sürecine göre ileriki bir tarihte duyurulacaktır.

 3. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle azami süresi dolacak olup tamamlanması gereken ve NUZEM üzerinden online yapılamayan tüm faaliyetler (dersler ve sınavlar hariç) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar ertelenebilir.

 4. Danışman onayladığı takdirde seminer çalışmaları sunum yapılmaksızın Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Seminer Değerlendirme Formu ile birlikte 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar gönderilebilir.

 5. Öğrencilerin Tez Savunma Sınavları, Yeterlilik Sınavları, Tez İzleme Komitesi Toplantıları ve Tez Önerisi Savunmaları NUZEM üzerinden denetlenebilir ortam ve şartlarda kayıt altına alınarak online olarak yapılabileceği gibi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar ertelenebilir.

 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinde Üniversitelerde eğitim-öğretime zorunlu ara verilmesi ve uzaktan eğitimin başlaması süreçleri sırasında azami süresi bitmek üzere olan ve ilk kez ya da uzatmalı tez savunma sınavına girmesi gereken öğrencilerin süreçleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar ertelenebilir.

 7. Uzaktan öğretime devam edemeyen öğrenciler, herhangi bir nedene bağlı olmaksızın 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıtlarını dondurabilirler.

 8. Tez aşamasında olan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerine, tez konusunun niteliği ve mahiyeti dikkate alınarak tez danışmanlarının da görüşünün alınması kaydıyla, Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir.

 9. Kayıt dondurma başvurusunun öğrenci bilgi sitemi üzerinden “Başvuru İşlemleri” altında bulunan “Kayıt Dondurma Başvuru” sekmesinden en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru sonucunu da aynı sistemden takip edilebilecektir.

 10. Kayıt donduran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminde aktif öğrenci haline gelmeleri 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenilemeleriyle başlayacağından, kayıt donduran öğrenciler bu süre içerisinde öğrencilik haklarından faydalanamayacak olup herhangi bir faaliyeti gerçekleştiremeyeceklerdir.

 11. Pandemi sürecinin dinamik olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından ilave kararlar alındığı takdirde, üstte belirtilen açıklamalarda değişiklik yapılması zarureti ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, süreçlerde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler duyurulacaktır.