TR | EN

YÖK'ün Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Uygulama Eğitimleri Hk. Duyurusu

Ülkemizin Yeni Corona Virüs (COVİD-19) küresel salgını ile mücadele sürecinde üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) sürdürdükleri eğitimlerine ara verilmiş olması nedeniyle Tıp Fakülteleri son sınıf öğrencilerinin (intörn hekimler) mezuniyetlerinin uzaması riski, dolayısıyla mağduriyet oluşma ihtimali dikkate alınmış ve bu çerçevede 22.04.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla,

  1. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri (intörnlerin) rızalarının alınması kaydıyla eğitimlerine kendi üniversitelerinin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) devam edebilmelerine,

  2. Bu öğrencilerin diledikleri takdirde bulundukları şehirlerdeki bir başka üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Üniversite Hastanesi) yahut Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarında, ilgili birimlerin oluruna dayalı olarak, aile hekimliği, halk sağlığı merkezleri gibi birimlerde yaptıkları saha uygulamalarını belgelemeleri şartıyla intörnlük uygulamalarının kalan kısmına sayılabilmesine,

  3. Bu öğrencilerin kalan sürelerini dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders, ödev, proje, vaka analizi vb faaliyetler ile tamamlayabilmelerine,

  4. Öğrencilerin içinde yaşanılan süreçte ellerinde olmayan nedenler ile başarısızlık dışında sene kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmasına

ilişkin hususların yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.

Döküman