TR | EN

YÖK'ün Aldığı 7+1 ve 3+1 Eğitim Uygulamaları Kararı Hakkında

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları ve benzeri hususlar yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızda bazı lisans programlarında 7+1; bazı ön lisans programlarında ise 3+1; yani programların 7 veya 3 dönemi dersliklerde; 1 dönemi ilgili sektörün işletmelerinde olmak üzere uygulamalı eğitim modeli uygulanmaktadır.

COVID-19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış olup ancak teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan bir süre sonra salgın nedeniyle örgün eğitime ara verilmiş, diğer taraftan pek çok işletme de faaliyetlerine ara vermiş veya esnek ve kısmi zamanlı çalışmaya başlamış, dolayısıyla işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmamıştır. 08 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Döküman