Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
22.07.2018

Yaz Okulu

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde yaz öğretimi açılmamasına ve Üniversitemiz öğrencilerinin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde yaz öğretiminde ders almaları halinde alınan bu derslerin kabulüne karar verilmiştir.

1- Üniversitemizde devam şartını sağlayarak başarısız olunan derslerin alınabileceğine,

2- Yaz öğretiminde alınan derslerin içerik, dil ve AKTS bakımından müfredat programı ile eşdeğer olması gerektiğine,

3- Yaz Öğretiminde en fazla iki ders alınabilmesine.

 

Türkiye genelinde yaz öğretimi açan tüm yükseköğretim kurumundan yaz öğretiminde ders alınması uygun görülmüştür.