TR | EN

"KONYA'DAKİ AFET RİSKLERİ VE AFET BİLİNCİ" KONFERANS VE SERGİSİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Güvenlik, Sağlık ve Çevre Araştırma Merkezi ve Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile birlikte, 06. Mart.2019 Çarşamba günü, saat 14.00'de Mühendislik Mimarlık Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda "Konya'daki Afet Riskleri ve Afet Bilinci"  isimli Konferans ve Sergisi düzenlenmiştir. Konya AFAD personelinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi avlusunda kurdukları tatbikat çadırı ile afet anında müdahaleye yönelik teknik teçhizat sergi sunumundan sonra, Konferans etkinliği Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman'ın Moderatörlüğü'nde başlamıştır. Güvenlik Sağlık Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Çiğdem ÇİFTÇİ açılış konuşmasında, toplumun barınma, çalışma, dinlenme ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılandığı tüm yerleşim alanlarında, sürdürülebilir çevre konforu ile güvenli ve sağlıklı  yaşam ortamının sunulmasının en temel sorumluluk alanları olduğunu, bu nedenle öncelikle Konya Bölgesi özelinde sağlıklı toplum, güvenli yaşam alanları ve sağlıklı çevre temalı araştırmalara öncelik verdiklerini belirtti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan ÖZDEMİR, "Konya İlinin Afetselliği" isimli tebliğinde Konya'daki afet risklerinin bölgeden örneklerle sebeplerini ve afet sonrası oluşacak can ve mal kaybının önlenmesine ilişkin alınması gereken tedbirleri  değerlendirdi. Konya AFAD İl Müdürü Yıldız TOSUN, ülkemizdeki bütünleşik AFAD yapılanması ve mekansal örğütlenmesi hakkında bilgi verdi. Konya AFAD İl Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Fethi ÇORUK, ülkemizdeki deprem takip sistemlerini, deprem sonrası toplanma alanlarını ve depreme müdahale planlarını değerlendirdi. Konya AFAD Eğitim Şube Müdürü Süleyman USLU, birey olarak depreme neden hazırlıklı olmalıyız ana fikriden hareketle,  deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi vermiştir.

Konya AFAD web: https://konya.afad.gov.tr/tr/36093/1-7-Mart-Deprem-Haftasi-etkinlikleri-kapsaminda-Konya-Necmettin-Erbakan-Universitesi-Muhendislik-ve-Mimarlik-Fakultesinde-Konyadaki-Afet-Riskleri-ve-Afet-Bilinci-Konferansi-ve-faaliyetleri-gerceklestirildi