Merkez Hakkında

Merkezimiz Ülke kalkınmasının temel faktörü beşeri sermayenin daha güvenli ortamlarda ve daha kaliteli yaşam standartlarıyla üretim yapması ve yaşamasına yönelik bilimsel teknolojik araştırma ve uygulama yapmayı ve toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Güvenli-sağlıklı çalışma ve yaşama ortamı ve sürdürülebilir çevre kullanımını sağlamak üzere, olası riskleri değerlendirerek  plansız ve kasıtsız kazaları önlemek ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan stratejik öncelikli kalkınma hedeflerindendir. İlk defa İngiltere’de Sağlık Ve Güvelik Yönetimi (HSE) adı altında bir kurumsal yapılanmayla ortaya çıkan araştırma faaliyet alanı, kazaların büyük bir bölümünün bu yönetim eylem planlarıyla önlenebileceğini göstermektedir. Üretime yönelik çalışma alanlarındaki insan hatalarının yönetilmesinde insanın rolü eylemlerin gerçekleşme biçimi dikkate alınarak olası riskler en aza indirgenebilir. Çalışma ve yaşama alanlarının güvenliği ve sağlığı ve sürdürülebilir çevre için  insan davranış ve tutumları, toplumsal değer ve örgütlenme biçimi de bu risklerin azaltılmasında incelenmesi gereken faktörlerdendir. Necmettin Erbakan Üniversitesi GSÇ-UYARMER (Safety Health Environmental) üretim tesisi içindeki üretim eylemlerinden ürünlerin dağıtım ve tüketim eylemlerine kadar insani güvenlik, sağlık ve çevre koşullarını iyileştirmeye yönelik teoriler ve bu teorilerin uygulama biçimlerini araştıran, uygulayan ve güvenlik, sağlık çevre ve etik konularında eğitim veren bir merkezdir. Sürdürülebilir bir toplum için insan faaliyetlerinin etik ilkeler, iş yeri ve iş güvenliği, tehlikelerin tespiti ve belirsizlik altında optimal karar üretilmesi, atıkların en aza indirgenmesi ve yönetimi de dahil olmak üzere çevresel risk yönetimine odaklı sürdürülebilir sistematik  yaklaşımlar sunar.