TR | EN

ISESER 2019 ULUSLARARASI ÇEVRE BİLİMLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Merkezimiz 25-27- Mayıs 2019 tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezi ve Koyunoğlu Şehir Müzesi'nde ISESER 2019 Uluslararası Çevre Bilimleri ve Çevre Mühendisliği Araştırmaları Sempozyumu'nu düzenlemektedir. Sempozyumun ana başlıkları; su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yeraltı ve yüzey suları, yenilenebilir enerji ve enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, çevre modellemesi,yapay zeka-fuzzy mantığı-CBS gibi yöntemlerle çevre uygulamalarından oluşmaktadır. Sempozyuma Uluslararası ve Ulusal çok sayıda katılımcı bilgi ve tecrübeleriyle katılacağından, akademisler, merkezi-yerel idare ve sivil toplum örgüt temsilcileri ve öğrencilerimiz için çevre duyarlı yaşam konusunda önemli fırsatlar sağlayacaktır. Bu katılımınız bizleri mutlu edecektir.