Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü
01.05.2018

Eğitimde Kalite Çalıştayı Üniversitemizde Düzenlendi

ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİMDE KALİTEYİ HEDEFLİYOR

Üniversitemiz eğitimde kalite yükseltmek için bir komisyon kurdu. Başkanlığını üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU’nun yaptığı komisyon ilk olarak “Eğitimde Kalite Çalıştayı” düzenledi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın, birinci bölümüne üniversitede görev yapan 39 öğretim üyesi Alt Grup Komisyonları olarak katıldı. Dört gruba ayrılan Alt grup komisyonları sabah saat 09.00 da çalışmalarına başladı. İlk olarak Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler, “Eğitim Programları Akreditasyonu ve MÜDEK Uygulaması” konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunumdan sonra Alt grup komisyonlarının çalışmalarına geçildi. Öğleye kadar süren çalışmalarda komisyonlar, Öğrenme ve Öğretme sürecinde Kalite, Eğitim ve Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim ve Öğretimde Mevzuat, Eğitim ve Öğretimde Altyapı konularını masaya yatırdı.

AMAÇ KALİTELİ BİREYLER YETİŞTİRMEK

Çalıştayın ikinci bölümünde Üniversite Öğretim elemanlarının katılımıyla, Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans salonunda, alt grupların yaptığı çalışmaların raporlarının sunumları gerçekleşti. Raporların Sunumundan Önce konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; Sanatçı Alpay’ın “Eylül’de gel” şarkısının, Eğitim Öğretimin başlangıcını gündeme taşındığını düşündüğünü söyledi. Her Eylülde yeni bir sermaye elde ettiklerini belirten Şeker; “Bize gönderilen veya bizi tercih eden gençleri belirli bir dönem için alıyor, eğitiyor, öğretiyor ve mezun ediyoruz. Ülkemize ve insanlığa güzel hizmet etmeleri için bu arkadaşları yönlendirmiş oluyoruz. Bazıları da aramızda kalıyor ve gelecek dönemde bizlerin yerine gelecek akademisyenler olarak çalışmaya devam ediyor. Bu dönemlerin içerisinde inişler çıkışlar yaşıyoruz. Bize teslim edilen sermayenin bazen iyi bazen kötü olduğunu kendi aramızda tartışıyoruz ama bu işin en kolay tarafı eldeki sermayeyi suçlamak, öğrencinin kalitesini tartışmak oluyor. Bu kaliteye katkımız ve kalitenin artırılmasına yönelik neler yapmamız gerektiğini, nasıl bir yöntemle eğitimde kaliteyi artırabileceğimizi, çıktılarımızı, ürünlerimizi daha kaliteli hale nasıl getirebileceğimizi her dönem oturup tartışmak bizim görevimiz. Bunu layıkıyla yapıp ders çıkararak gelecek yıllara yeni modeller yeni yöntemler ile bu birikimlerimizi taşımak istiyoruz. Üniversitede hayat, akademik bakış, her dönem farklı. Modalar, farklı söylemler ve bilişim teknolojisinin ortay koyduğu yeni gelişmelerle beraber çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bizlerde bunlara adapte olmaya çalışıyoruz. Bazılarından istifade ediyor, bazılarının ise yanlış uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu süreci hep beraber analiz etmek değerlendirmek ve kendimize çeki düzen vermek adına bundan sonra belirli dönemlerde bu tür toplantıları ve çalıştayları gerçekleştireceğiz” dedi.

Çalıştayı değerlendiren Komisyon Başkanı Prof. Dr. Saim Açıkgözoğlu ise şunları söyledi:    Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker Bey’in istekleriyle, üniversitemizin eğitiminde kaliteyi değerlendirmek ve öneriler geliştirmek amacıyla bir komisyon kurduk. Bu komisyon ilk olarak “Eğitimde Kalite Çalıştayı”nı düzenledi.. Eski ve yeni fakülteleri ile yeni bir yapılanma içinde olan Üniversitemiz, eğitimde kaliteye de önem vermektedir. Kuruluş çalışmalarının yanında, eğitimde kaliteyi artırmak içinde değişik çalışmalar yapan üniversitemizin hedefi eğitim-öğretim alanında ki sorun ve çözüm yollarını bu alandaki paydaşlarımızla birlikte tespit edip, birlikte çözüme kavuşturarak eğitimin kalitesini artırmak, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirilmesine azami ölçüde katkıda bulunmaktır. Bundan sonraki süreçte çalıştay raporunda tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmalar başlatılıp sürdürülecektir. Komisyonumuz, üniversitemiz eğitiminin dünya çapında kaliteli olması için gereken çalışmaları sürdürecek ve eğitimde kalite alanında benzeri birçok çalışmayı gerçekleştirecektir. Umarım bu çalışmamız diğer üniversitelere örnek olur. Komisyonda görevlen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

Öneri Formu İçin Tıklayınız