Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

PAYDAŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU


1. Prof. Dr. Fikret KARAPINAR (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
2. Prof. Dr. Savaş DURDURAN (Mühendislik Fakültesi)
3. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARA (Sağlık Bilimleri Fakültesi)