Psikolojik Destek Merkezi

Personel
Uzm. Psikolog F. Beyza YEŞİLDAŞ

2011 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü’ndeki yüksek lisans eğitimini “Okul Öncesi Çocuklarda Kaygının Ebeveyn-Çocuk İlişkisine Yönelik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışmasıyla bitirmiştir. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde psikolog olarak göreve başlamıştır. 2015 yılından 2020 yılına kadar görevine Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam etmiş, o tarihten itibaren de Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Destek Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler:
 • CAT Çocuklar için Algı Testi -  Psikolog Dr. Selen AYAS 2020
 • Terapötik Kartlar Eğitimi - Doç. Dr. Ümmet DURMUŞ 2020
 • Travmaya Müdahalede Stabilizasyon Teknikleri - Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR 2020
 • EMDR ve İyileştiren Hikaye Eğitimi - Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR 2020 
 • Çocuk Resimlerini Anlama – Psikolog Dr. Selen AYAS 2020 
 • Her Psikoterapistin Bilmesi Gereken 10 Teknik - Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT 2020 
 • Çocuklarla Çalışırken Farklı Sorunlara Göre Yapılandırılmış Terapötik Oyunlar - Uzm. Psk. Berfin BOZKURT- Uzm. Psk. Dan. Belin Nas GÜNER 2020 
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Nevin DÖLEK 2020
 • Yas Danışmanlığı: Yöntem ve Teknikler -  Dr. Nevin DÖLEK 2020 
 • Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey Eğitimi - Prof. Dr. Ümran Korkmazlar 2020 
 • Kriz Danışmanlığı: Yöntem ve Teknikler – Dr. Nevin DÖLEK 2020 
 • Çocuk ve Yetişkinlerde Travmayı Keşfetme ve Travmayla Başa Çıkma Yöntemleri - Uzm. Psikolog Asena Yurtsever – Uzm. Psikolog Derya ALTINAY 2020 
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi - DBE Uzm. Psikolog Emre KONUK 2017 
 • Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi Çocuklarla Bilişsel Terapi Uygulamaları- Dr. Nevin DÖLEK 2013 
 • Türk Psikologlar Derneği WISC-R Eğitimi - Prof. Dr. Gülsen ERDEN 2013 
 • Ergenlik Dönemi Özellik ve Sorunlarına Psikodramatik Yöntemlerle Yaklaşım - Prof. Dr. Bahar GÖKLER 2012 
 • Aile İçi İlişkiler Bağlamında Çocuk ve Ergen – Prof. Dr. Bahar GÖKLER 2012  
 • Türk Psikologlar Derneği Çocuk Değerlendirme Eğitimi - Prof. Dr. Gülsen ERDEN 2011  
 • Artı Psikolojik Danışmanlık Merkezi Transaksiyonel Analiz Kursu - Doç. Dr. Azmi VARAN 2010  
 • Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi 0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve Aile Eğitimi Paket Programı - Psikolog Dr. Şebnem SOYSAL ACAR 2009 
 • Artı Psikolojik Danışmanlık Merkezi Tematik Algı Testi Kursu - Doç. Dr. Azmi VARAN  2009 
 • Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Uzm. Psikolojik Danışman Filiz ÇETİN 2009 


Uzm. Psikolog Sevinç GÜNAYDIN CİVİL
2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünden (%50 Burslu); 2014 yılında Selçuk Üniversitesi / Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2009-2011 yıllarında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezilerinde görev almıştır. 2012 yılından 2021 Mart tarihine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD'da görevini sürdürmüştür. 2021 Mart tarihi itibariyle çalışmalarına Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Destek Merkezinde devam etmektedir.

Aldığı Eğitim ve Sertifikalar:
 • Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Pozitif Psikoterapi Temel Eğitini (120 saat) Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü
 • Bilişsel Davranışcı Terapi Kuramsal Eğitimi ( 50 saat) Bilişsel Davranışcı Psikoterapiler Derneği Hakan Türkçapar
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi (24 saat) Türk Psikologlar Derneği
 • Çocuk Değerlendirme Paketi (32 saat) Türk Psikologlar Derneği
 • Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (54 saat) Türk Psikologlar Derneği
 • Bilişsel Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları (12 saat) Türk Psikologlar Derneği