Sağlık Bilimleri Fakültesi

İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Doç. Dr. Yusuf Yalçın İLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Aydan YÜCELER

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YEŞİLTAŞ