Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

TARİHÇE

Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Araştırma ve Uygulama Birimi  (NEÜSAB), 05.03.2014 tarihinde NEÜ Üniversite Senatosunda yönergesinin kabul ile kurulmuştur. Kurucu Müdür olarak Prof. Dr. Nurettin Onur KUTLU, müdür yardımcıları olarak Yrd. Doç. Dr. Sema SOYSAL ve Yrd. Doç. Dr. Saide FAYDALI atanmış ve ilk yönetim kurulu teşkil edilmiştir.

NEÜSAB, 2014 yılı boyunca Dr. Yavuz ÜÇKUYU önderliğindeki Konya İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi ile Konya Simülasyon Merkezi’nin (KONSİMERK) fiziksel donanımının tamamlanması için çalışmış ve eğitim faaliyetleri ile ilgili akademik işbirliği yapmıştır.  Teknik donanımın tamamlanması ile birlikte KONSİMERK’te Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.01.2015 itibariyle medikal simülasyon uygulamalarına başlanmıştır.

Mart 2015’te NEÜSAB Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Sema SOYSAL ve müdür yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. Zerrin Defne DÜNDAR atanmış ve mevcut yönetim kurulu teşkil edilmiştir.

NEÜSAB, 03.03.2015 tarihindeki açılış eğitimiyle medikal simülasyon eğitimlerine başlamıştır.

2015-16 yıllarında; Eğitim Becerileri Eğitimi (T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Birimi) , Medikal Simülasyon Uygulayıcı Eğitimi ( İstanbul ve Antalya İl Sağlık Müdürlükleri ve SIMMERK),Medikal Simülasyon Eğitimleri (172 katılımcı), Temel ve İleri Yaşam Desteği Bilgi ve Beceri edindirme kursu (169 katılımcı ) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülasyon Eğitimleri (Dönem öğrencilerine yönelik- 158 katılımcı) eğitimler yapılmıştır.

Haziran 2016 tarihinde üniversite Konya Simülasyon Merkezinin fiziki yapısını daha iyi hale getirmek için Selver Mahallesi Eski Meram Caddesi No:211 adresli binayı kiralamıştır.

Haziran-Aralık 2016 ayları süresince binanın fiziki düzenlenmesi yapılmıştır.

Eski binada bulunan teknik donanım yerinden sökülüp yeni simülasyon merkezi binasına taşınmış ve monte edilmiştir.

09.11.2016 Üniversite Senato toplantısında NEÜSİMMER teklifi kabul edilmiştir.

14.12.2016 tarihinde YÖK tarafından NEÜ Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kabul edilmiştir.

Merkezimizde İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklık devam etmektedir.

Merkezde 2 adet simülasyon senaryo uygulama alanı, 1 adet eğitim salonu, 3 adet beceri laboratuarı, idari personel için bir çalışma ofisi ve eğiticiler için 1 eğitici odası bulunmaktadır.

Merkezimizde Halen Medikal Simülasyon Kursları, Temel ve İleri Yaşam Desteği Bilgi ve Beceri Edindirme Kursları ve Sağlık Bilimleri Simülasyon Kursları, sekreter-personel ve hemşirelere yönelik hizmet içi simülasyon  eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.