Siyasal Bilgiler Fakültesi

AKADEMİK KADRO

Bölümler

Tüm Bölümler
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Maliye Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü