Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişim

İrt: Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ALP

Tel: 0332 223 72 12 Dahili: 7180 - 6635

E-Posta: gelenekseltip@erbakan.edu.tr