Meram Tıp Fakültesi

AKADEMİK KADRO

Tüm Anabilim Dalları
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik

Acil Tıp Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı