İstatistik ve Veri Analizi

Eğitimler

ONLINE EĞİTİMLER
 
* IBM SPSS AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ VE SONUÇLARIN RAPORLANMASI
* JAMOVİ İLE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ - TEMEL DÜZEY (Online)
* IBM SPSS İLE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ - TEMEL DÜZEY (Online)
* IBM SPSS İLE UYGULAMALI VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ - İLERİ DÜZEY (Online)
* PoolText ile Bilimsel Yayın Sürecinde Verimliliği Artırma
* Akademik Yazımda Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
* Necmettin Erbakan Üniversitesi - Turcademy Eğitimi
* Bilginin Tasnifi ve Kullanımı: Referans Yönetim Programları ve Citavi
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - Açık Bilim Açık Veri
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Dersi- Turnitin
* Nicel Veri Analizlerinde Aracı Değişken (Mediator) Kavramı ve Aracı Değişkenli Modeller
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - Uluslararası İş Birliği ve Fon Fırsatları
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - Incites Eğitimi
* ProQuest - Tez ve Makale Yazma İpuçları
* ProQuest Dissertations&Theses Veritabanı Eğitimi
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - EBSCO
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - ScienceDirect Eğitimi
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - WOS Core Collection Eğitimi
* İSNAD Atıf Sistemi ile Akademik Yazım-2
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği-Springer Nature
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Fen Bilimleri Enstitüsü)
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
* Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
* Akademik Üretkenliğinizin Artışı için 3 Adımda ScienceDirect
* Elsevier Kullanım Raporları
* Scopus Yazar Profili Yönetimi
* Web of Science Researcher ID & Publons
* Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Akademisyenlere Yönelik 
* Web of Science Core Collection kullanarak güvenle araştırma yapın : Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri
* InCites B&A ile araştırma çıktılarınızın kıyaslanması ve analizi &  Essential Science Indicators ile yeni trendler 
* Journal Citation Reports: JCR ile Dergi Etki Faktörlerinin ötesine bakın
* Online Yazar Çalıştay Serisi-1 (ProQuest Yazar Çalıştayı)
* Online Yazar Çalıştay Serisi-2 (Web of Science Çalıştayı)
* Online Yazar Çalıştay Serisi-3 (Springer Nature Yazar Çalıştayı)
* Online Yazar Çalıştay Serisi-4 (Wiley Yazar Çalıştayı)