Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HACI HASAN ESEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

E-posta : hesen@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Türkiyede İzlenen Gastrik Kanserlerin İmmunohistokimyasal ve Kromozal İn Situ Hibridizasyon Özelliklerine Göre Moleküler Temelli Sınıflanması. Bu Sınıflamanın Klinik Patolojik Özellikler ve Sağ kalım ile İlişkisinin Değerlendirilmesi.
Devam Ediyor
Aktif
2. Tiroid Kanserinde İmmunskorun Değeri.
Tamamlandı
Aktif
3. Tiroid Kanserinde İmmunskorun Değeri.
Tamamlandı
Aktif
4. Vulvar kanserlerde Nikotinamid N-Metiltransferaz ifade düzeyleri.
Tamamlandı
Aktif
5. Meme Karsinomlarında İmmünohistokimyasal Endokan Ekspresyonunun Prognostik Parametrelerle İlişkisi.
Tamamlandı
Aktif
6. Endometriumun benign ve malign lezyonlarında E-kadherin, HER-2/neu (C-erbB2), P53, PTEN ve Bcl-2 ekspresyonlarının ayırıcı tanıdaki önemi.
Endometriumun benign ve malign lezyonlarında E-kadherin, HER-2/neu (C-erbB2), P53, PTEN ve Bcl-2 ekspresyonlarının ayırıcı tanıdaki önemi.
Tamamlandı
Aktif
7. Endometrium kanserlerinde Synuclein gamma ekspresyonu.
Endometrium kanserlerinde Synuclein gamma ekspresyonu.
Tamamlandı
Aktif
8. Feokromasitoma nedeniyle opere olan hastalarda doku Endokan ve VEGF ekspresyonlarının ölçülmesi ve histopatolojik prognostik parametrelerle korelasyonlarının değerlendirilmesi
Feokromasitoma nedeniyle opere olan hastalarda doku Endokan ve VEGF ekspresyonlarının ölçülmesi ve histopatolojik prognostik parametrelerle korelasyonlarının değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
9. Astrositomlarda Kolin Transporter Like protein-1 (CTL1), Ubiquitin Carboxy terminal Hydrolase-L1 (UCH-L1),Chemokine (C motif) Receptor 1 (XCR1), Mutant İzositrat Dehidrogenaz -1 (IDH-1)’ in Fonksiyonel Ekspresyonunun Tümör Derecesi ile İlişkisi
Tamamlandı
Aktif
10. Primer ve sekonder glioblastomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD1 gen ekspresyon analiz
Tamamlandı
Aktif
11. Adelimubab ve Tocilizumab ın tavşanlarda oluşturulan deneysel spinal kord iskemi reperfüzyon modelinde ikincil hasar üzerine olan etkilerinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
12. Dudak ve Yüzde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Human Papilloma Virus Alt Tipleri ve Biyomarkerların Rolü
Devam Ediyor
Aktif
13. Over Kanserinde Artmış Toll Like Reseptör Ekspresyonu
Tamamlandı
Aktif
14. Kolorektal polip ve karsinomlarda immunhistokimyasal JK1 PTEN ve Ürotensin II ekspresyonunun ve MUTYH ve BRAF mutasyonlarının tanısal yararı
Devam Ediyor
Aktif
15. Özefagus kanserlerinde cerbB2 ve gamma synuclein ekspresyonunun karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif
16. Deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmın tiyoredoksin sistem üzerine etkileri
Tamamlandı
Aktif
17. Telmisartan ve ramipril in deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda tiyoredoksin sistem üzerine iyileştirici etkileri
Tamamlandı
Aktif
18. Astrositom ve menengiomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD1 gen ekspresyonu ve tümör grade i ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
20. Tavşanlarda preoperatif kemoterapi ve s beta glukanın bronşial anastomoz üzerine etkisi
Tamamlandı
Aktif
21. Deneysel trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu hayvan modelinde alfa lipoik asit ala ve deksapentaneol ün yara iyileşmesi ve epitelizasyona etkilerinin karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif
22. Mesanenin Ürotelyal Tümörlerinde İmmunhistokimyasal CerbB2 P53 P27 IGF 1 ve Survivin Ekspresyonunun Tümör Histopatolojik Derecesi ve İnvazivliği ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif