Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda-Tarihçe

Kısa adı “NESAM” olan “Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi” Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. NESAM, yaklaşık 10 yıllık birikimin sonucunda temel ve klinik tıp bilimlerinde ortak bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.

Tarihçemiz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji AD bünyesinde sinirbilim alanıyla ilgili temel ve klinik bilimlerin ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmesi amacıyla 2012 yılında “Beyin Araştırmaları Ünitesi” kurulmuştur. Fizyoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Kutlu’nun sorumluluğunu üstlendiği ünitede, özellikle deney hayvanlarında in vivo araştırmaların ön planda olduğu intraserebroventriküler infüzyonlar ve beyin mikrodiyalizi yöntemi deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ünitenin “Nöroendokrinoloji Laboratuvarı’nda sıçan ve fareler için kullanılabilen 2 adet sterotaksik cihaz ve 2 kanallı mikrodiyaliz pompasıyla birlikte analitik olarak yüksek performanslı sıvı kromatografi ve elektrokimyasal dedektör (HPLC-ECD) sistemi yer almıştır. Ekstrakte edilmiş beyin dokularında ve mikrodiyaliz örneklerinde HPLC-ECD ile katekolaminerjik nörotransmitter konsantrasyonları analiz edilmiştir. Bu kapsamda Temel Tıp Bilimleri Bölümü’ndeki anabilim dalları ve Psikiyatri, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Anestezi gibi bazı klinik anabilim dallarındaki öğretim üyelerinin oluşturduğu sinirbilim grubu ortak lisansüstü eğitim aktiviteleri ve bilimsel araştırma imkânları konularında işbirliği yapmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KONÜDAM) bulunan “Davranış Laboratuvarı” ve “Öğrenme ve Bellek Laboratuvarı” imkânları da dâhil edilerek sinirbilim alanındaki bazı hastalıkların deneysel hayvan modelleri oluşturularak, bu hastalıkların fizyopatolojik süreçleri ve tedavi seçeneklerinin araştırılmasına yönelik ulusal ölçekte projeler hazırlanmıştır.

2011 yılında Nöroloji AD öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Serhat Tokgöz tarafından “Nöroekonomi: Uygulamalı bir araştırma” başlıklı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 1 adet araştırma projesi TÜBİTAK’a sunulmuş, fakat desteklenmemiştir.

2013 yılındaki TÜBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı BT 0401 kodlu “İnsan Beyni” çağrısı kapsamında, 3 adet proje önerisi hazırlanmıştır: Prof. Dr. Selim Kutlu, Doç. Dr. Barkın İlhan ve Yrd. Doç. Dr. Z. Işık Solak Görmüş tarafından hazırlanan bu proje önerileri de TÜBİTAK tarafından desteklenmemiştir.

Sinirbilim ekibimizin hazırladığı TÜBİTAK proje önerileri sonraki yıllarda devam etmiştir. 2016 yılında Prof. Dr. Selim Kutlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Faruk Uğuz, Doç. Dr. Ercan Kurar, Doç. Dr. Mehmet Ak ve Yrd. Doç. Dr. Zafer Şahin’in araştırmacı olarak yer aldığı 308 000 TL bütçeli “Gebelik döneminde maternal depresyon tedavisinin birinci kuşak sıçanlarda hipotalamik beslenme regülasyonundaki etkisi” başlıklı 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı araştırma projesi ve 2017 yılında da Yrd. Doç. Dr. Zafer Şahin’in yürütücülüğünü üstlendiği, Yrd. Doç. Dr. Z. Işık Solak Görmüş ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Cüce’nin araştırmacı, Prof. Dr. Selim Kutlu’nun danışman olarak görev aldığı 224 000 TL bütçeli 3501 Kariyer Geliştirme Programı araştırma projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. Her iki projenin deneysel çalışmaları halen devam etmektedir. Bu projeler kapsamında görev alan araştırmacı ve bursiyer öğrencilerin akademik yönden deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Farklı branşlarda bilim insanları arasındaki ortak çalışma ve işbirliği sürecinin ortaya çıkardığı bu TÜBİTAK projelerimiz NESAM’da gelecekte daha fazla sayıda ve daha büyük ölçekte projelerin hazırlanabileceğinin ve başarıyla sonuçlandırılabileceğinin önemli göstergeleridir.

NESAM, bu bölümler ve anabilim dalları arasındaki bilimsel ve akademik işbirliğinin daha ileri düzeyde geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Merkez bünyesinde oluşturulan araştırma laboratuvarları, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez çalışmalarıyla ilgili çok daha kapsamlı bilimsel projeler gerçekleştirebilmelerine katkı yapacaktır. Merkezde multidisipliner olarak düzenlenecek olan akademik ve bilimsel konuları içeren dersler, seminerler, kurslar vb. aktiviteler, araştırma görevlileri ve lisans öğrencilerinin bilimsel yönden daha nitelikli olarak yetişmelerini sağlayacaktır.