DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK

Ruhi Can Alkın

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Kitap Adı : DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
ISBN : 978-605-70192-4-0
Yazar : Ruhi Can Alkın
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 244
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Yaşam ve Kadın
HİKAYEMİZİN YARIM ASIRLIK YERLİ SESİ MUSTAFA KUTLU
KONYA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MEDENİYET BULUŞMASI (13. UFUK TURU)
HANEFİ MEZHEBİNDE BİYOGRAFİ GELENEĞİ
Konya Turizm Rehberi
YETTİM YAL - KAŞKAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
The Rise Of Populism
KONYA MUTFAK KÜLTÜRÜ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
EŞREFOĞULLARI KİTABI
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
AİLE HEKİMLİĞİNDE SIK GÖRÜLEN DURUMLAR İÇİN ALGORİTMALAR
Karamanoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI ARAPÇA
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
KURUMLARDA DEĞERLER
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. ULUSLARARASI HELAL VE SAĞLIKLI GIDA
YÖRESEL ÇORBA TARİFLERİ
HARMANBİŞ ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNLARINI UNUTMAYALIM
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
FİLİSTİN MESELESİ VE TÜRKİYE
MEDICAL AND AROMATIC PLANTS
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE KENT HAYATINA UYUMLARI
KAMUS-I TEŞRİH
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ŞEHİR VE ÂLİMLERİ
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
GÖÇ, YOKSULLUK VE İSTİHDAM
SAHİBATA VE TURGUTOĞULLARI BEYLİĞİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken