İstatistik ve Veri Analizi
02.07.2022

Maxqda Analytics Pro EğitimiNecmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü ve İstar Araştırma Eğitim Danışmanlık işbirliğiyle 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde  "Maxqda Analytics Pro" eğitimi düzenlenecektir.

Not: Eğitim online gerçekleşecek olup kontenjan 25 kişiyle sınırlıdır.

Eğitim 16 ders saati olup 600 TL' dir.

Hesap numarası:
Banka Hesabı
Vakıfbank Nalçacı Şubesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TR640001500158007306754941

Ödeme dekontunuzu [email protected] adresine göndermeyi unutmayınız.

Eğitime katılanlara katılım sertifikası düzenlenecektir.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Başvuru için tıklayınız.


Eğtim İçeriği:

 MAXQDA projesi oluşturma
 Belgeleri hazırlama ve aktarma
 Kod oluşturma
 Belgeleri kodlama
 Metin geri çağırma
 Notlar oluşturma ve yönetme
 Sözlüksel arama aracını kullanma
 Arama sonuçlarını otomatik kodlama
 Değişkenlere göre belgeleri etkinleştirme
 Kodları değişkene dönüştürme
 Değişkenleri alma ve gönderme
 MAXDQA ile analiz
 Alıntı matrisi
 Görsel araçları kullanma
 Takım çalışmasını alma ve verme
 Kodlayıcılararası anlaşma
 MAXQDA ile Odak Grup çalışması
 Sesli ve görsel medyalar üzerinde çalışmak
 Karma yöntemler için önemli bir araç olan belge değişkenlerine giriş
 Çapraz tabloları ve segment matrislerini kullanma, özellikle alt grupların karşılaştırılmasında
 Konfigürasyon tablosundaki farklı desenler
 Belgeler arası benzerlik
 Nitel ve nicel verileri birleştirmek için ortak görüntü oluşturma
 “Stats” modülünün kullanımı
 Kod matris tarayıcısı ile kod frekanslarını belirleme
 Kod ilişkiler tarayıcısı ile çakışan kodlar arası ilişkiyi görme ve tanımlama
 Belge portresi ile belgeleri görselleştirme
 Belge karşılaştırma tablosunu kullanma ve kod satırlarını anlama
 MAXMap ile proje verilerini görselleştirme
 MAXMap şablonlarını kullanma