Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET TEKİN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : atekin@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Rekürren Larengeal Sinir Kesilerinde Primer Onarım ve Poliglikolik Asit Kaplı Tüple Onarımın Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma
Rekürren Larengeal Sinir Kesilerinde Primer Onarım ve Poliglikolik Asit Kaplı Tüple Onarımın Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma
Tamamlandı
Aktif
2. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIMLAR PROJESİ
Tamamlandı
Aktif