Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FATİH ŞAP

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : fsap@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Diyabetik Ketoasidoz Tanılı Çocuklarda Elektrokardiyografik Bulguların Değerlendirilmesi
Çocuklarda diyabetik ketoasidoz (DKA) tablosunun oluşturduğu metabolik bozuklukların (hiperglisemi, ketonemi, metabolik asidoz, elektrolit düzensizlikleri vs.) elektrokardiyografi (EKG) üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Tamamlandı
Aktif