Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
11.04.2019

İsteğe Bağlı Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen şartları sağlamaları halinde Staj Bildirim Formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

1. Staja başvurduğu tarih itibari ile alttan başarısız azami 3 ders olması,

2. Not ortalaması en az 2,50 olan,

3. Öğrencilik süresi normal dönemi aşmayan ve disiplin cezası almayan.